Gratis verzending vanaf €20

De reconstructie van een leven in de professionele praktijk


De reconstructie van een leven in de professionele praktijk

Waarneming en interpretatie van communicatie: het is iets dat we dagelijks tientallen keren doen. En op basis daarvan trekken we conclusies en stemmen ons handelen daarop af. Maar in de professionele omgang tussen begeleider/hulpverlener/therapeut en pupil/clïënt/zorgvrager is meer nodig om tot goed handelen te komen. De eigen vooringenomenheid of de vluchtige inschatting van een situatie leidt niet tot de best mogelijke hulp- en dienstverlening. 

 

Reconstrueer!

Ieder mens zoals hij of zij nu is, is gevormd en het resultaat van de voorliggende levensloop en de context waarin deze zich afspeelde. Hoe die mens zich nu aan jou presenteert is de resultante van zijn of haar leven tot dusverre. Met kennis en hulpmiddelen zoals het biografisch onderzoek of de Grafische dossiersanalyse wordt het geheel of essentiële delen van de levensloop en de omstandigheden verduidelijkt. En op grond van die verworven informatie zal de kwaliteit van de hulpverlening een flinke impuls krijgen. 

SWP heeft twee ondersteunende boektitels op dit terrein:

Biografisch werken en leren (4e druk 2020) van Gabriël Prinsenberg: Naast een algemene oriëntatie op het levensverhaal en de basisbegrippen met betrekking tot de biografie van de mens, is deze uitgave vooral gericht op het vergroten van vaardigheden en worden veel praktische oefeningen beschreven.

De Grafische dossieranalyse (2e druk 2020) van Martine Delfos: hiermee wordt het leven in één beeld in kaart gebracht: het ordenen en visualiseren kan voor betrokkenen een therapeutisch effect opleveren. De precieze, objectieve ordening helpt de hulpverlener om te kijken naar het perspectief van de hulpvrager. 

Bij de Grafische dossieranalyse is ook een tweedaagse opleiding te volgen om snel met deze methode aan de slag te kunnen. Kijk bij Logavak voor het aanbod.

Een nuttige aanvulling in communicatie is ook het begrijpen van sekse-verschillen in gedrag en communicatie. Martine Delfos schreef daarover het boek De schoonheid van het verschil (6e druk 2018): Een diepgaand inzicht in de wijze waarop mannen en vrouwen functioneren en in de betekenis daarvan voor het aangaan van relaties.

 

 


14-02-2020