Gratis verzending vanaf €20

Zorgexperts: 'Coronacrisis vraagt om strak geregisseerde informatievoorziening'


Zorgexperts: 'Coronacrisis vraagt om strak geregisseerde informatievoorziening'

Dagelijks wordt het aantal coronadoden- en besmettingen in Nederland vergeleken met cijfers uit onder andere Italië en China, maar dat is volstrekt zinloos. De zorg in Nederland is namelijk anders ingericht. Dat benadrukken zorgexperts Jo Caris en Theo Poiesz, auteurs van het boek Visies op zorg. Ook plaatsen zij hun vraagtekens bij een groot aantal niet-functionele berichtgevingen in de vele praatprogramma’s op tv en de inbreng van politici. Dat laatste punt haalden zij ook al in aan Visis op zorg.


Niet te vergelijken
“Nederland heeft de zorg anders ingericht dan de meeste andere landen”, openen Caris en Poiesz. “Door het accent dat in de media op de ziekenhuizen en met name de ic’s wordt gelegd, komt het andere, even belangrijke, zorgaanbod minder in zicht. In Nederland hebben we een sterke eerste lijn (huisarts, thuiszorg, etc.) en een hoge mate van deskundigheid in verpleeghuizen. Daarmee biedt Nederland een gedifferentieerd en adequaat aanbod op de gespreide zorgvraag. Natuurlijk sluit dit gedifferentieerde aanbod niet meer aan als er zich grote verschuivingen voordoen in de vraag zoals bij deze crisis. Maar in alle situaties wordt met man en macht geprobeerd die aansluiting weer te realiseren, zoals meer ic-capaciteit en eigen corona-afdelingen in verpleeghuizen.”

Los van crisis
Dat brengt hen op het volgende punt; de verzorging van patiënten buiten de IC. “Voor coronapatiënten met een zwakke conditie is verzorging buiten de ic het meest geëigend. Dit is overigens al langer Nederlands beleid, ook los van deze crisis.”

‘Gedrag politici zorgelijk’
Caris en Poiesz spreken daarna hun zorgen uit over de kwaliteit van inbreng van bepaalde politici in de debatten van de Tweede Kamer. “Het beschamende is dat de aandacht en tijd die nodig is voor het bestrijden van de landelijke crisis opgeëist wordt voor politiek eigenbelang. De (meeste) Kamerleden hebben geen inzicht in de gezondheidszorg, noch in crisismanagement. Dit kan ze niet altijd kwalijk worden genomen. Wel kan ze worden verweten dat ze, in plaats van vragen te stellen om hun kennis te verhogen, ongefundeerde stelligheden en aanbevelingen verkondigen dwars tegen adviezen van experts in.”

Paniek voorkomen
“Het bestrijden van deze corona-crisis is een medische, epidemiologische, sociale, economisch en dus politieke aangelegenheid. Het sturen op gewenst gedrag vraagt minstens ook om een goed geregisseerde informatievoorziening, want hoe eenduidiger en consistenter de boodschap, hoe beter. Het ondersteunt de effectiviteit van maatregelen en het voorkomt onnodige, niet-functionele angst of zelfs paniek onder de mensen.”

Klik hier voor de volledige tekst. 

Over Visies op zorg

In Visies op zorg geven Jo Caris en Theo Poiesz strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector. De brede en diepgaande perspectieven bieden overzicht en inzicht voor professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden ten behoeve van beleidsontwikkeling, beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.


04-04-2020