Gratis verzending vanaf €20

Op de bank zitten? | Nieuw boek over jeugdparticipatie in sport


Op de bank zitten? | Nieuw boek over jeugdparticipatie in sport

Mogen kinderen van 5 tot 6 jaar al instromen in de jeugdopleiding van het betaald voetbal? Worden steeds de beste kinderen opgesteld en zijn het steeds dezelfde kinderen die op de bank zitten? Kunnen kinderen met een lichamelijke beperking meedoen in de sport waarvoor ze gemotiveerd zijn? Waarom krijgt het meisjes en vrouwenvoetbal zo laat de aandacht die ze verdienen? Vragen die in de praktijk spelen en die door sportpedagogen Albert Buisman en Paul Baar in hun nieuwe boek ‘Op de bank zitten? Jeugdparticipatie in de sport: meedoen en mee mogen doen’ naar voren worden gehaald met het doel om samen met de lezer te zoeken naar mogelijke antwoorden. Het zijn voor een deel heel praktische vragen maar vaak zitten daar ook structurele kanten aan, soms gekoppeld aan vastliggende gewoontes en overtuigingen.


Stimuleren
Het boek Op de bank zitten? probeert gesprekken over dit type vragen te stimuleren, steeds met het belang van de jeugd als uitgangspunt. Jeugdparticipatie wordt gezien als meedoen in de sport, mogen meedoen en ook inspraak hebben in de sport die bij je past.

Behoefte aan pedagogisch gesprekskader
Vanuit een diversiteit in sportdeelname spreken jeugd, ouders en trainers in interviews over deze vragen. De geïnterviewden beoefenen of begeleiden teamsporten (vaak voetbal), individuele sporten, (jeugd)topsport en vormen van aangepast sporten. Uit hun ervaringsverhalen blijkt de behoefte aan een pedagogisch gesprekskader dat kan helpen om het actuele belang van jeugdparticipatie in en voor de sport in kaart te brengen.

Interesse? Bestel het boek dan via swpbook.com/2202


12-05-2020