Gratis verzending vanaf €20

Aantal patiënten met taalontwikkelingsstoornis bij logopedist toegenomen in 2019


Aantal patiënten met taalontwikkelingsstoornis bij logopedist toegenomen in 2019

Het aantal patiënten  dat met een taalontwikkelingsstoornis aanklopt bij een logopedist is toegenomen in 2019. Het merendeel van de patiënten heeft een verwijzing (82%) gehad. Ongeveer de helft van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud. Patiënten hebben gemiddeld vijftien consulten nodig. De meest voorkomende diagnoses bij de logopedist zijn taalontwikkelingsstoornissen en articulatiestoornissen. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

In de strijd tegen een taalontwikkelingsstoornis zijn de jonge jaren van cruciaal belang. Op dit moment is de kans één op tien dat een kind laaggeletterd de maatschappij betreedt. Kinderen moeten daarom vanaf jonge leeftijd aangemoedigd worden hun taalvaardigheden te ontwikkelen. Durf jij als logopedist verschil te maken door taalontwikkeling te stimuleren bij jonge kinderen? Dit kan bijvoorbeeld met de onderstaande boeken. 

Liefde voor letters en lezen
In het boek Liefde voor Letters en lezen staat de doelgerichte stimulering van geletterdheid bij kinderen tussen 0 en 7 jaar centraal. Het beoogt als inspiratiebron een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van geletterdheid en daarmee de kans op (ook digitale) laaggeletterdheid wezenlijk te verkleinen. Dat is belangrijk, want nog steeds loopt ten minste een op de tien kinderen en jongeren het risico als laaggeletterde de maatschappij te betreden.

Voor wie nóg meer verdieping en verbreding zoekt, is er naast het handboek de bijbehorende website met 284 pagina’s aan inspiratie.

>> Meer informatie over dit boek

Leren praten met plezier
Leren praten met plezier biedt een praktische, op onderzoek gebaseerde benadering om vaardigheden op het gebied van sociale, spraak- en taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij jonge kinderen te bevorderen.

Het boek maakt je bewust van hoe je interactie is met kinderen en hoe je die meer kunt afstemmen op het kind. Door het boek ga je reflecteren op je eigen handelen. Waarom pak ik deze situatie op deze manier aan, was dit de juiste aanpak of had ik het ook anders kunnen doen? Kortom, een praktisch boek met tal van reële voorbeelden die in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen.


>> Meer informatie over dit boek

Bekijk hier het volledige aanbod logopedie.

Over het rapport
Het rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 23.042 patiënten die in 2019 zijn behandeld in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze worden in dit rapport gepresenteerd naast de jaarcijfers uit eerdere jaren. De jaar- en trendcijfers geven inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Voor deze cijfers zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn.

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Het Nivel heeft de gegevens omtrent de logopediezorg van 2019 verzameld.

 


30-07-2020