Gratis verzending vanaf €20

LVB in meervoud


LVB in meervoud

In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. 

In september 2018 komen verschillende activiteiten rondom LVB aan bod:

  • Op 18 september is er het 9e LVB-congres waarin 16 thema's aan de orde zijn onder leiding van dagvoorzitter Jan Dirk de Jong, waaronder gedragsproblemen, PTSS, criminaliteit, oplossen van sociale problemen, maar ook specifieker: Verstandelijke beperking in het gezin, financiën, middelengebruik, plegerbehandeling, culturele verschillen.
     
  • Het vaktijdschrift Sozio verschijnt met een LVB-special voor abonnees, congresgangers en losse-nummer-kopers.
     
  • Inmiddels is ook de 2e druk verschenen van het handboek Kompas Licht Verstandelijke Beperking door Yvette de Beer en is de derde herziene druk van Write-Junior uitgebracht  waarin nieuwe toepassingen van WRITEjunior zijn beschreven: behandeling van kinderen met een LVB, het onthullen van gezinsgeheimen en de behandeling van pre-verbaal trauma. En ten slotte schreef Joyce Langedijk het praktijkboek Herstelondersteunende zorg
     
  • Voor de jeugdzorg ontwikkelde Judith van de Blokenhoeve de nieuwe methodiek  Op-Stap waarbij problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling als de basis van de meeste gedragsproblemen wordt gezien.  De methodiek bestaat uit een basisboek en een werkboek. In het werkboek kiezen de jeugdigen een ‘klus’ om aan te werken. Deze klus past binnen een thema dat de sociaal-emotionele ontwikkeling bevordert. Meerdere klussen leiden tot een nieuwe stap.

09-06-2018