Gratis verzending vanaf €20

Week tegen Pesten | Samen aan zet


Week tegen Pesten | Samen aan zet

Helaas komt pesten nog veel voor: zo’n 10-15% van basisschoolleerlingen is slachtoffer van pesten. Dat komt deels doordat pesten zich vaak aan het oog onttrekt: veel ouders en leerkrachten hebben pestgedrag niet door of herkennen het niet als zodanig. Pesten is ontzettend vervelend en vaak moeilijk te voorkomen. Maar wat is pesten precies en hoe verschilt het van ruziemaken en plagen? Waar trekken we de grens en hoe kunnen we het aanpakken?

De Week Tegen Pesten biedt je de mogelijkheid om het nog meer te hebben over hoe jij en de leerlingen het komende schooljaar met elkaar willen optrekken. Door samen normen te stellen krijgt de groep weer structuur en heerst er stabiliteit en emotionele rust in de klas. Onderstaande boeken over pesten kunnen u hierbij helpen.

Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool
Francine Jellesma

€ 35,00  |  ISBN 9789088509070  |  200 pagina's

Kinderen in Nederland brengen vanaf hun vierde tot en met ongeveer hun twaalfde een groot deel van hun tijd door op de basisschool. Een groot deel van de sociaal-­emotionele ontwikkeling vindt dus plaats in deze setting.

In dit boek behandelt Francine Jellesma alle aspecten van deze ontwikkeling: relaties met leeftijdsgenoten, de band en interacties met de leerkracht, de emotionele ontwikkeling en de sociaal-emotionele problemen in de klas inclusief de bijbehorende doelen en interventies. Ze gaat specifiek in op faalangst, schoolweigering, pesten, motivatie en betrokkenheid. Daarnaast legt Jellesma uitgebreid uit welke doelen scholen op sociaal-emotioneel gebied moeten behalen.

Lees meer en bestel Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool.

Omgaan met pesten
Margo Henderson

€ 19,00  |  ISBN 9789088504389  |  128 pagina's

In het boek Omgaan met pesten legt Margo Henderson de vinger precies op de zere plek. Ze laat zien dat pesten niet alleen een relatie is tussen de dader(s) en het slachtoffer: andere leerlingen in de groep spelen ook een rol, bijvoorbeeld als assistent, meeloper, buitenstaander of verdediger. Pesten is een groepsproces en de oplossing ligt daarom ook bij de groep als geheel.

Lees meer en bestel Omgaan met Pesten. 

Pesten
Mijn boek over durf en zelfvertrouwen
Astrid Tulleners

€ 16,00  |  ISBN 9789085605218  |  120 pagina's

Veel kinderen voelen zich machteloos als ze gepest worden. Ze hebben vaak het gevoel alsof het probleem bij henzelf ligt en ondergaan het pestgedrag op een passieve manier. Het boekje Pesten kan op zo’n moment echt een uitkomst bieden. Het is een fijn hulp- en werkboekje voor kinderen die gepest worden. Het geeft houvast en laat deze kinderen zien dat ze zelf ook actief iets kunnen ondernemen om de situatie te verbeteren. Aan de hand van opdrachtjes, vragen en tekeningen bouwen kinderen zelfvertrouwen op en leren ze voor zichzelf op te komen. 

Lees meer en bestel Pesten.

Ik wil niet gepest worden!
Effectief en concreet handelen op de basisschool
Onno van Ulzen

€ 14,00  |  ISBN 9789088506529  |  88 pagina's

Onno van Ulzen is basisschooldirecteur. Omdat hij het gepest helemaal zat was, heeft hij een anti-pesttraject ontwikkeld met trainingen om mensen bewust te maken van pesten en de gevolgen op lange termijn. Deze aanpak heeft hij op meerdere scholen uitgeprobeerd en is keer op keer succesvol gebleken.

Lees meer en bestel Ik wil niet gepest worden!. 


21-09-2020