Gratis verzending vanaf €20

De ramp die eetstoornis heet


De ramp die eetstoornis heet

Eetstoornis: Minstens even dodelijk als kinderkanker met het cruciale verschil dat behandeling niet of mondjesmaat voorhanden is. Bij Anorexia Nervosa zijn er tegen de 6000 patiënten en ieder jaar komen er zo'n 1300 nieuwe patiënten bij. Tussen de 5-10% overlijdt aan deze ziekte wat het de meest dodelijke psychiatrische aandoening maakt. Het is daarom zo treurig dat onze samenleving niet in staat is om snel hulp en behandeling te bieden. En veel perspectief op verbetering is er ook niet. Op 2 juni is het World Eating Disorder Action Day.

Naar aanleiding van kamervragen door Lisa Westerveld, erkende Staatssecretaris Blokhuis dat het niet goed gaat, er wordt gewerkt om het te verbeteren maar dat dat nog een lange weg te gaan is.

Eerder werd door minister de Jonge K-EET opgericht: de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen. Binnen K-EET werken professionals en ervaringsdeskundigen samen aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen.
NIEUW per juni 2021: Een nieuw initiatief hierin is K-EETi: de collegiale, telefonische advieslijn voor zorg- en jeugdhulpprofessionals. Professionals kunnen zo onder meer casussen bespreken met specialisten. K-EETi is vanaf nu iedere werkdag bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur via 085-760 3375

Op 24 mei jl. besteedde POINTER een indrukwekkende uitzending aan Anorexia: In de greep van Anorexia (hier te bekijken)

Patiënten en hun familie kunnen ook te rade gaan op de website Eetstoornishulp

Boek-kennisbronnen:

Zelfbeschadiging

Digitaal


01-06-2021