Gratis verzending vanaf €20

Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen


Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen

1 op de 11 (9 procent) jongvolwassenen (18 tot en met 34 jaar) in Nederland heeft een hoog risico op een angststoornis of een depressie in 2020. Dit is een toename ten opzichte van 2016, toen had 7 procent een hoog risico, in 2012 was het 6 procent. Daar staat tegenover dat veel volwassenen (zo’n 80 procent), en in het bijzonder jongvolwassenen (88 procent), hun algemene gezondheid als (zeer) goed ervaren.

In het onderzoek wordt uitgebreid gevraagd hoe mensen zich de afgelopen vier weken voelden. Gevoelens als somberheid, lusteloosheid en vermoeidheid kwamen aan bod. 
Door vragen als: “Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?” kan het risico op een angststoornis of depressie worden vastgesteld; niet of er daadwerkelijk sprake is van zo’n angststoornis of depressie.
Terwijl bij mensen van 35 jaar en ouder het risico op een angststoornis of depressie de afgelopen jaren licht afnam, nam dit risico bij jongvolwassenen juist toe. Het totale percentage van de volwassen bevolking dat een hoog risico heeft op een angststoornis of depressie is 6 procent.
Naast de jongvolwassenen, komt een hoog risico onder andere vaker voor bij vrouwen, inwoners met een laag opleidingsniveau en in GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-regio’s met een hoge stedelijkheidsgraad. 

Regio's met een hoog percentage volwassenen van 18 jaar en ouder met hoog risico op een angststoornis of depressie liggen verspreid over het land. In GGD-regio's Zuid-Limburg en Amsterdam is het percentage het hoogst (respectievelijk 8,5% en 8,4%). In drie noordelijke regio's is het percentage volwassenen van 18 jaar en ouder het laagst met hoog risico op een angststoornis of depressie, met het laagste percentage in GGD-regio Drenthe (4,6%). In 2020 heeft gemiddeld 6,4% van de volwassenen een hoog risico op een angststoornis of een depressie in Nederland. Deze cijfers zijn gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst)

Bronnen: RIVM en Volksgezondheidenzorg

Vakkennis en informatiebronnen:

Digitale kennisbronnen:

Sociaaldigitaal.nl

 

 

 

 

 


29-06-2021