Gratis verzending vanaf €20

JPF-aanpak: Mentale winst, schuldenvrij en een besparing van 10.000 euro per jongere


JPF-aanpak: Mentale winst, schuldenvrij en een besparing van 10.000 euro per jongere

Publieke doelen bereiken met privaat geld werkt. Dat blijkt uit het succesvolle verhaal van het Jongeren Perspectief Fonds. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van 93 jongeren stond centraal. Het leverde de gemeente Den Haag ook een besparing van €  10.000 per jongere. Het succesverhaal uit de hofstad sluit daarmee naadloos aan op De belofte van de social impact bond.

In het boek De belofte van de social impact bond beschrijven Menno Bosma en Hans van de Veen  hoe je publieke doelen kunt bereiken met privaat geld. Klik hier om meer te lezen en direct te bestellen. Hieronder meer over de effectieve aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF).

De insteek
Een toekomst met minder schulden en minder zorgen. Dat is de insteek van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Adviesbureau Purpose deed in opdracht van de gemeente Den Haag en Stichting JPF onderzoek naar de effecten van deze schuldenaanpak in 2017-2018. Het onderzoek laat zien dat de schulden afnemen. Verder boeken deze jongeren ook positieve ontwikkelingen op andere leefgebieden zoals gezondheid, psychische gesteldheid en verslavingsproblematiek. “Vijf jaar geleden zijn we met de gemeente Den Haag vanuit Schuldenlab070 de pilot Jongeren Perspectief Fonds gestart om jongeren tussen de 18 en 27 jaar schuldenzorgenvrij te krijgen. De grootste winst? Jongeren gaan hun toekomst weer schuldenzorgenvrij en met vertrouwen tegemoet. De JPF-aanpak is de standaard werkwijze geworden voor jongeren met schulden. Het college blijft zich inzetten om het succes van de JPF-aanpak te vergroten en te versterken", zegt wethouder Bert van Alphen (Sociale zaken en werk, Den Haag).

JPF-aanpak heeft positief effect op jongeren
De jongeren kampen naast schulden vaak met meerdere belemmeringen, zoals een beperkt sociaal netwerk, dakloosheid en het ontbreken van inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat o.a. dat 57% geen startkwalificatie had en de gemiddelde schuld per persoon was € 20.112, verdeeld over 16 schuldeisers.

Jongeren zijn vaak opgelucht als ze mogen starten met het JPF-traject. Na afloop van het traject geven veel jongeren aan dat ze trots zijn en vinden dat ze voldoende hebben geleerd om op eigen benen te staan. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, vergroten hun sociaal netwerk en ervaren een flinke verbetering van hun psychische gezondheid. 

66% van de jongeren die in 2017 of 2018 zijn gestart hebben het traject succesvol afgerond. 95% van deze jongeren heeft geen nieuwe betalingsachterstand op dit moment en 49% is niet meer afhankelijk van de bijstand. Huisvesting blijft een aandachtspunt. 30% van de dakloze jongeren heeft onderdak gevonden. Van 60% van de jongeren die dakloos dreigden te raken is dit dankzij het JPF-traject voorkomen. Van de jongeren met (zware) verslavingsproblemen is bij 83% de problematische verslaving sterk afgenomen. 

Duurzame investering
Naast de mentale winst voor de jongeren, levert de samenwerking met Stichting JPF voor de gemeente een besparing op van € 10.000 per jongere. De inzet van JPF en de samenwerking met Stichting JPF levert circa € 21.000 per jongere op aan besparing. Daarbij maken gemeente en de Stichting zo’n € 11.000 aan kosten om de jongeren te ondersteunen. Denk aan kosten voor de trajectbegeleider, budgetbeheer en de voorfinanciering van het afkopen van de schuld. Het traject levert dus een netto besparing op van € 10.000. “We zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek”, zegt Jeroen in ’t Veld van Stichting JPF. “Het is het eerste onderzoek waarin we de effecten van de JPF-aanpak voor jongeren echt hebben kunnen meten, waardoor nu nog duidelijker is dat de JPF-aanpak werkt.”

Jongeren Perspectief Fonds
Het Jongeren Perspectief Fonds is een publiek-private samenwerking en biedt een innovatieve aanpak voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat centraal.

Schuldenlab070
In Schuldenlab070 werken 27 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen om innovatieve oplossingen en aanpakken te ontwikkelen op het gebied van schulden en armoede.


10-12-2021