Gratis verzending vanaf €20

Inleiding in de jeugdcriminologie | Hoe meet je jeugdcriminaliteit?


Inleiding in de jeugdcriminologie | Hoe meet je jeugdcriminaliteit?

Prof.dr. Ido Weijers deed jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge #veelplegers (Veelplegers aanpakken, SWP 2019) en is momenteel als onderzoeker en adviseur betrokken bij de 075-Aanpak van de gemeente Zaanstad. We hebben een cursus ontwikkeld met acht modules met Ido Weijers: Inleiding in de jeugdcriminologie! Deze cursus kent meerdere leerdoelen en kan je gemakkelijk online volgen in je eigen tijd! Meer weten over de cursus? Lees verder!

Inleiding in de jeugdcriminologie

  • In het inleidende college wordt vooral ingegaan op de meest voorkomende jeugddelicten, op de pakkans en op de vraag hoe we jeugdcriminaliteit eigenlijk meten. 
  • Het tweede college kijkt naar actuele ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit: is er sprake van een toename of afname? Is er sprake van verharding? Hoe zit het met de verhouding jongens en meisjes? Wat kan worden opgemerkt over de relatie tussen etniciteit en jeugdcriminaliteit? 
  • In het derde en vierde college worden de belangrijkste criminologische benaderingen besproken. 
  • Het vijfde college gaat in op de opvallende samenhang tussen criminaliteit en adolescentie, bekend als de ‘age-crime-curve’, en behandelt aspecten van de adolescentie die in dit opzicht relevant zijn. 
  • In het zesde college worden belangrijke omgevingsfactoren als het gezin, de school en de buurt onder de loep genomen. 
  • Het zevende college gaat echt over het onderwerp waar de titel van het boek en van de cursus naar verwijst – ‘Kwajongens & zware jongens’. Hierin worden achtereenvolgens kattenkwaad, overlastgevend hangen op straat, jeugdbendevorming, jonge veelplegers en tenslotte snelle doorgroeiers besproken. 
  • Het achtste en laatste college gaat over de aanpak in de jeugdstrafrechtketen en over werkzame interventies.

Ido Weijers licht de training toe in onderstaande video:

Ido Weijers deed jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge veelplegers (Veelplegers aanpakken, SWP 2019) en is momenteel als onderzoeker en adviseur betrokken bij de 075-Aanpak van de gemeente Zaanstad.

LEES MEER 

SCHRIJF JE IN 


02-03-2022