Gratis verzending vanaf €20

Woonspecial: Dilemma’s bij woonopgave ouderenhuisvesting


Woonspecial: Dilemma’s bij woonopgave ouderenhuisvesting

Een belangrijke oorzaak van het woningtekort (zo’n 300.000 woningen) in Nederland is de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, vooral door een toename van het aantal 65-plussers. De knellende woningmarkt beperkt veel mensen in hun woonbehoefte. Daarnaast brengt het woningtekort ook andere problemen met zich mee, zoals stijgende gezondheidskosten en oplopende personeelstekorten in de ouderenzorg. 

In een serie van drie artikelen gaat auteur Harry Woldendorp in op de verschillende problemen en draagt hij oplossingen aan, die 65-plussers en verzorgers kan helpen.

Woldendorp is (co)auteur van diverse boeken over de ouderenzorg, waaronder onderstaande boektitels.

Artikel 1: De ‘nieuwe’ ouderenzorg: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan

Het ministerie van VWS heeft in juli 2022 een visie op de toekomstige ouderenzorg uitgewerkt. Geconstateerd wordt dat zowel de voorkeuren van ouderen veranderen als de omstandigheden. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en ouderen in Nederland zijn een steeds meer diverse groep. Ouderen verschillen in hun mogelijkheden om hun leven zelf goed vorm te geven, hun netwerk, hun vaardigheden om gebruik te maken van digitale toepassingen en hun financiële mogelijkheden.

Lees volledige artikel via gzndhdszrg.nl

Artikel 2: Platformtechnologie binnen zorg en wonen

Met het ouder worden groeit de behoefte aan ondersteuning. Gegeven de uniciteit van ouderen en daarmee de diversiteit in de vraag ligt de uitdaging in het vormgeven van zorg en ondersteuning op een manier dat een continuüm geboden kan worden van individueel in de eigen woning tot aan het verpleeghuis/hospice.

Lees volledige artikel via gzndhdszrg.nl


Artikel 3: Ontwikkelingen in zorgvastgoed; woonmarkt onder druk 

In Nederland is op dit moment een tekort van ongeveer 300.000 woningen. Een belangrijke oorzaak is de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, vooral door het aantal 65-plussers. Deze groep verdubbelt naar verwachting van ruim 0,9 miljoen (2018) naar 1,8 miljoen (2060). De knellende woningmarkt beperkt veel mensen in hun woonbehoefte.

Lees volledige artikel via gzndhdszrg.nl

Lees meer & bestel hier Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

Lees meer & bestel hier Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg


21-07-2022