Gratis verzending vanaf €20

NIEUW | Biografisch coachen in de breedte


NIEUW | Biografisch coachen in de breedte

Een juiste houding, een realistische kijk op jezelf met behoorlijk wat identiteitsbesef en het kennen van ups en downs in je levensloop. Zijn dat niet de in het oog springende thema’s waar menig coach of counselor zich in zijn contact met cliënten op zal richten? 

De aanpak ervan is echter afhankelijk van de vragen en uitdagingen van de tijd waarin we leven en die zijn de laatste tijd in toenemende mate gevuld met veel onzekerheden en stagnaties. ‘Moderne levens lopen niet vanzelf’ is intussen een bekend filosofisch gezegde. Doorgeschoten individualisme en teloorgang van solidariteit en engagement heeft helaas ook in het ‘verder ontwikkelen van een eigen identiteit’, een gericht zijn op zichzelf te veel in het middelpunt geplaatst .

Voor professionals in psychosociale en sociaalpedagogische beroepen
Biografisch coachen in de breedte is bestemd voor professionals in psychosociale en sociaalpedagogische beroepen, zoals biografisch werkers/life coaches, loopbaanadviseurs en geestelijk verzorgers met specifieke interesse voor het levensverhaal en de levensloop. In een vijftal hoofdstukken worden werkers in deze beroepsgroepen uitgenodigd naast verbreding van het methodisch handelen, ook vragen rond de realiteit van alle dag en existentiële vragen onder de loep te nemen. Het doel van biografisch coachen of life coaching zou moeten zijn om binnen de context van eigen tijd en samenleving, het eigen bestaan (met de daarbij behorende passies en drijfveren) in kaart te brengen om zo de zin en betekenis van het leven beter te kunnen begrijpen en te accepteren.

Auteur is pionier
Gabriël Prinsenberg heeft zich als een van de pioniers ingezet het biografisch werken als methode te introduceren binnen het hbo in Nederland, België en de Bondsrepubliek. Hij deed dat als docent tijdens seminars en meerjarige opleidingen. Als auteur publiceerde hij diverse boeken waaronder het eclectisch overzicht van deze werkwijze Biografisch leren en werken. Het levensverhaal in kaart brengendat gezien wordt als een standaardwerk voor deze methodiek.    

Lees meer & bestel!

Bekijk inkijkexemplaar 


08-03-2024