Webinar Buiten de gebaande paden 3 van 3

28 oktober 2020 | Logacom Online | Website

BOUWEN AAN EEN BETEKENISVOLLE RELATIE


Meer informatie over dit webinar vindt u op www.webinar.logacom.nl

Professionals in zorg en welzijn hebben een natuurlijke drijfveer: van betekenis zijn voor de mensen die zij ondersteunen. In het dagelijks werk is dat soms lastig. De betekenis wordt vaak ingevuld door de opdrachtgever. Die stelt vooraf de doelen van het hulpverleningscontact vast. Bovendien leiden werkdruk, regels en protocollen de professional soms zo af, dat er nauwelijks tijd lijkt om stil te staan bij de cliënt. Daarbij stelt de huidige tijd ondersteuners voor een extra uitdaging: het aangaan en onderhouden van contact op afstand. Kortom, een betekenisvolle relatie opbouwen blijkt in de praktijk geen eenvoudige opgave.

Welke mogelijkheden hebben professionals om in dit krachtenveld een relatie van betekenis op te bouwen? Hoe kunnen zij oog hebben voor wat relevant is voor de ander? En welke betekenis heeft het inbrengen van hun eigen kwetsbaarheid in het contact?

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs van het boek De relatie en steeds één gerelateerde gastspreker. Elke keer behandelen we een ander thema uit het boek.

image
De Relatie
Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn
t.w.v. €19,00

 

 

 

 

 

 

Webinar Buiten de gebaande paden

Authentiek aansluiten om aan betekenisvolle relaties te werken
Met Rokus Loopik, Directeur Living Museum en sociaal ondernemer
image
Rokus is sociaal psychiatrisch verpleegkundige van origine. Hij heeft samen met Jules Tielens, psychiater, en vele enthousiaste teams, de Bemoeizorg voor dak- en thuisloze mensen in een periode van 18 jaar op de Nederlandse kaart gezet. In 2004 haalde hij Housing First vanuit naar New York naar Nederland. In 2015 voegde hij daar the Living Museum, een outsider art community, aan toe en wel in de gemeente Bennebroek. Hij ziet zichzelf graag als trendwatcher en herstelcoach in de GGZ en MO. Vanaf 2016 participeerde hij in de TV-Programma’s het Amsterdam en Rotterdam Project van Beau van Erven Dorens. In de gemeente Haarlem deed hij dat zonder Beau en camera’s over, in opdracht van die gemeente. De resultaten waren, net als bij Housing First, zeer hoopgevend. Sinds 2011 organiseert hij jaarlijks Learning Experiences naar vele landen in de wereld. Dat doet hij met Harry Gras, SPV en voor Peers, Professionals and Policy makers.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie