De kleutervriendelijke school

Betsy van de Grift  

ISBN 9789088509902 | Paperback | 1ste druk 2020 | november 2020

Omschrijving

‘Het gaat helemaal de verkeerde kant op met het kleuteronderwijs. Het is veel te opbrengstgericht. Er is sprake van verschoolsing en de kleuters krijgen geen kans meer om gewoon, zoals dat op hun leeftijd hoort, te spelen.’

 

De aandacht voor kleuteronderwijs, maar ook de zorgen over de kwaliteit ervan neemt toe. Maar wat wéten we eigenlijk over hoe het gaat? 

In ‘de kleuter vriendelijke school’ stelt de auteur zich de vraag of het mogelijk is om tot een onderbouwd kwaliteitsoordeel te komen over het huidige onderwijs aan kleuters in Nederland. En hoe zou dat oordeel dan luiden en tot welke aanbevelingen zou dat kunnen leiden?

Die vraag bleek complex en het antwoord een veelkoppige draak, vanwege de ontbrekende data over het huidige onderwijs aan kleuters. ‘Het kleuteronderwijs bestaat eigenlijk niet meer sinds 1985. Gewoon verdwenen. We hebben te weinig kennis over wat er gebeurt in de groepen 1 en 2 van het primair onderwijs en op zich is dàt al een gegronde reden tot zorg’, aldus de auteur, Betsy van de Grift.

Mede door de hulp van vele leerkrachten, schoolleiders en betrokken gastauteurs is dit boek een expositie geworden van kwaliteitsoordelen uit visies, theorieën, wetenschap en praktijk. Een bonte waaier die gaat van de inrichting van de speelhoeken tot de evidentie van directe instructie bij kinderen met een leerachterstand. Maar het is ook een betoog. Een betoog en een pleidooi om te komen tot een fundamentele herinrichting van het onderwijs aan kleuters met een eigenstandige standaard voor goede praktijken. Om te komen tot meer ‘kleutervriendelijke scholen’.