Gratis verzending vanaf €20

Bemoeizorg van A tot Z

Assertieve en outreachende Zorg

Diana Roeg   Simone van de Lindt   Gerard Lohuis   Lia van Doorn  

ISBN 9789088506260 | 160 pagina's | Paperback | 2e druk 2018
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

In een tijd waarin kwetsbare mensen (tijdelijk) basisvaardigheden ontberen om voor zichzelf te zorgen, verward en eenzaam zijn, soms voor overlast zorgen of op straat belanden, is assertieve en outreachende zorg noodzakelijk. Een zorgzame bemoeienis.

Bemoeizorg is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige methodiek, die in de praktijk succes heeft. Er is evidentie dat bemoeizorg werkt! In dit boek wordt bemoeizorg beschreven van A tot Z. Zowel de methodiek als de praktijkervaringen komen aan bod, voor alle beroepsgroepen die cliënten benaderen met ernstige en complexe problemen, die moeilijk bereikbaar zijn.

In dit boek zetten uitvoerders en onderzoekers samen de kennis over assertieve outreachende zorg op een rij. De organisatie van de bemoeizorg komt aan de orde, met de verschillende modellen waarin bemoeizorg wordt aangeboden: toeleidingsteams, vangnet- en adviesteams, (F)ACT teams en de sociale wijkteams. Naast de Nederlandse bemoeizorg, wordt ook ingegaan op de manier waarop deze zorg in omringende landen er uit ziet.

Bemoeizorg van A tot Z is geschreven voor hulpverleners, leidinggevenden in zorg en welzijn en gemeenten. De auteurs hebben veel ervaring in het werkveld van bemoeizorg. Gerard Lohuis als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en docent, Simone van de Lindt als onderzoeker en opleider en Diana Roeg als onderzoeker op het terrein van de (O)GGz. Lia van Doorn als lector met expertise op het sociale domein.

"Hun werk heeft een zeer compleet, overzichtelijk en makkelijk leesbaar Handboek opgeleverd ... waarin verschillende vormen van bemoeizorg aan bod komen, zowel vanuit het perspectief van de GGZ als daarbuiten. Het is daarom van grote waarde voor mensen in dienst van de GGZ, jeugdzorg, ouderenzorg, gemeentes, politie, maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, schuldhulpverleningsinstanties en woningcorporaties."
Prof. dr. Niels Mulder, Bijzonder Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp