Gratis verzending vanaf €20

Werken in gedwongen kader

Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Jacqueline Bosker   Anneke Menger   Jacqueline Bosker (red.)   Anneke Menger (red.)  

ISBN 9789085602675 | 496 pagina's | Hardcover | 7e compleet herziene druk 2024 | januari 2024
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

In 2013 verscheen het boek Werken in Gedwongen Kader, dat zes keer werd herdrukt. Deze zevende druk is zodanig ingrijpend herzien dat we kunnen spreken van een nieuw boek.

Het boek biedt een overzicht van kennis en methoden voor hbo professionals die in een gedwongen kader werken met volwassenen die delicten plegen.

Het eerste deel omvat kaderstellende en funderende theorieën. Over de forensisch sociale professionaliteit, het strafprocesrecht, de ontwikkeling en van afbouw van delictgedrag, professionele reflectie en veerkracht van professionals.

Deel twee, plannen en ontwikkelen van het traject, gaat over planmatig werken, inschatten van risico- en beschermende factoren, samenwerking met andere professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en het sociale netwerk.

Deel drie bevat algemene methoden van de forensisch sociale professional. Waaronder de dynamiek van onvrijwillige interactie, de werkalliantie in gedwongen kader, motiveren, herstelgericht werken, voorkomen van ontregeling of escalatie.

Deel vier gaat over veel voorkomende kenmerken van cliënten, zoals schulden, trauma, licht verstandelijke beperking, middelengebruik en psychische stoornissen. Ook is aandacht voor digitale delicten en voor de online ‘straatidentiteit’ die bij jong volwassenen verweven raakt met crimineel gedrag.

Bij het boek hoort een website www.werkeningedwongenkader.hu.nl met nadere informatie en actuele ontwikkelingen. De website wordt regelmatig geactualiseerd.