Gratis verzending vanaf €20

Werken in gedwongen kader (geheel herziene editie)

Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Jacqueline Bosker   Anneke Menger   Jacqueline Bosker (red.)   Anneke Menger (red.)  

ISBN 9789085602675 | 496 pagina's | Hardcover | 7e compleet herziene druk 2024
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Dit boek krijg je gratis bij deelname aan het Middagsymposium Werken in gedwongen kader op 30 mei 2024. 

In 2013 verscheen het boek Werken in Gedwongen Kader, dat zes keer werd herdrukt. Deze zevende druk is zodanig ingrijpend herzien dat we kunnen spreken van een nieuw boek.

Het boek biedt een overzicht van kennis en methoden voor hbo-professionals die in een gedwongen kader werken met volwassenen die delicten plegen.

Het eerste deel omvat kaderstellende en funderende theorieën over: de forensisch sociale professionaliteit, het strafprocesrecht, waarom mensen delicten plegen en wat hen ondersteunt om daarmee te stoppen, het belang van professionele reflectie en veerkracht van professionals.

Deel twee, plannen en ontwikkelen van het traject, gaat over planmatig werken, inschatten van risico- en beschermende factoren, samenwerking met andere professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en het sociale netwerk.

Deel drie bevat algemene methoden van de forensisch sociale professional. Waaronder de dynamiek van onvrijwillige interactie, de werkalliantie in gedwongen kader, motiveren, herstelgericht werken, voorkomen van ontregeling of escalatie.

Deel vier gaat over veel voorkomende kenmerken van cliënten, zoals schulden, trauma, licht verstandelijke beperking, middelengebruik en psychische stoornissen. Ook is aandacht voor digitale delicten en voor de online ‘straatidentiteit’ die bij jong volwassenen verweven raakt met crimineel gedrag.

Belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht (t.o.v. vorige druk):

  • Enigszins geactualiseerd: theorieën over ontstaan van delictgedrag, regie op de casus, onvrijwillige interactie, motiveren in gedwongen kader, zelfmanagement bij risicobeheersing, licht verstandelijke beperking.
  • Ingrijpend geactualiseerd of volledig herschreven: visie op professionaliteit, het strafrechtproces, de reflectieve professional, theorieën over afbouw van delictgedrag, inschatten van risico- en beschermende factoren, risicomanagement, samenwerking tussen professionals, betrekken sociale netwerk, inzet vrijwilligers, normeren, de werkalliantie, herstel- en slachtoffergericht werken, middelengebruik en psychische stoornissen.
  • Nieuw toegevoegd: het stopproces (desistance), veerkracht van professionals, ervaringsdeskundigheid, cognitief-gedragsmatig werken, de-escalerend werken, moreel beraad, krachtgericht werken, complexe schulden, straatcultuursensitief werken, trauma-informed care en aanpak cybercriminaliteit.

Bij het boek hoort een website www.werkeningedwongenkader.hu.nl met nadere informatie en actuele ontwikkelingen. De website wordt regelmatig geactualiseerd.

“De thema’s die in het boek worden behandeld zijn relevant, verdiepend, herkenbaar en direct
toepasbaar in de complexe, maar boeiende beroepspraktijk van het gedwongen kader.”
 
Esther Heinemans, Werkbegeleider SVG Reclassering, Vincent van Gogh, Roermond
Iwan Leurs, Beleidsadviseur Forensische Zorg, HVO-Querido, Amsterdam 
Linda van Rijswijk, Senior Casemanager, Dienst Justitiële Inrichtingen 
Nicolette Wrekenhorst, Sociotherapeut Beveiligde Intensive Care, Pompestichting, Wolfheze  

 

Congressen bij dit boek

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: