Gratis verzending vanaf €20

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) is een systeem om menselijk gedrag te begrijpen, om te proberen menselijk gedrag te veranderen en om menselijk gedrag te voorspellen. Geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de TA. De TA biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties en de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt.

TA vindt zijn toepassing in verschillende domeinen:
* Educatie/Opleiding: leerkrachten, docenten of trainers. De nadruk ligt hierbij op opvoeden, opgroeien, leren en ontwikkelen.
* Organisatie/bedrijfsleven: leidinggevenden, HRM-professionals of projectleiders. Met het accent op functioneren van sociale systemen, organisaties, groepen en teams.
* Coaches en counselors met de focus op effectiviteit van gedrag, bevorderen van sociaal en psychisch welzijn
* Psychotherapie met als doel draagkracht versterking en ondersteuning bij psychische beperkingen of drempels. De Transactionele Analyse (TA) is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering, ontwikkeld in de jaren 1950-1960. Grondlegger van de Transactionele Analyse is de van oorsprong Canadese psychiater Eric Berne (1910-1970). Berne was een pionier en radicale denker binnen de psychiatrie. Hij ontwikkelde deze diepgaande en systematische theorie om persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken en gezonde relaties aan te kunnen gaan. In 1958 publiceerde Berne voor het eerst over TA in Transactional Analysis, A New and Effective Method of Group Therapy. In datzelfde jaar startte hij de San Francisco seminars. Vanuit die wekelijkse bijeenkomsten groeide de TA uit tot een wereldwijde gemeenschap van professionals die werken met het TA-gedachtegoed en de verschillende TA-methodieken.