Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren

Training voor reactief agressieve kinderen | Voorwoord en bewerking door; Cathy van Tuijl (Hogeschool Edith Stein) & Ina Cijvat (Expertis onderwijsadviseurs)

Jim Larson   John E. Lochman  

ISBN 9789088502958 | 224 Pagina's | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Bij een kleine groep leerlingen overheersen emoties als boosheid zodanig dat zij het klasseklimaat verstoren. Hoe kunnen school en leerkracht bijdragen aan een andere manier van omgang voor deze leerlingen en daarmee een traject mogelijk maken waarin zij ander gedrag aanleren zodat de schoolse wereld weer hanteerbaar wordt?
Juist nu in Nederland Passend Onderwijs wordt geïntroduceerd en leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd worden met diversiteit aan gedrag in de klas, levert dit boek een belangrijke bijdrage door vanuit een ontwikkelingsmodel te kijken naar gedrag van leerlingen. Het biedt concrete handvatten om in de praktijk met leerlingen in een kleine groep aan de slag te gaan.
Er is veel aandacht voor de rol van begeleiders van deze groep leerlingen (gedragsspecialisten, ambulant begeleiders, orthopedagogen of psychologen) maar ook voor de rol van de leerkracht bij de transfer van geleerde vaardigheden naar de klassensituatie.

De combinatie van theoretisch inzicht met praktische handvatten biedt begeleiders en leerkachten aanknopingspunten voor een preventieve groepsaanpak voor alle leerlingen en voor curatieve interventies voor een groep kinderen waarvan er in elke klas wel een te vinden is, en wiens gedrag voor de groep en de leerling zelf verstorend is.


Alle titels uit de serie Zorg & Onderwijs en de bijbehorende website zijn te vinden op: www.zorgenonderwijs.nl


Hier kunt u de bijlagen downloaden.
Hier vindt u de References van het oorspronkelijke Engelstalige boek.


In dezelfde serie verschenen:

image Waar begin je?

image Voorkom probleemgedrag