Gratis verzending vanaf €20

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM)

Arjen Jeninga   Harry Woldendorp  

ISBN 9789085601616 | 160 pagina's | Paperback | 1ste druk 2022

Omschrijving

Hoe ga je om met onverwachte ontwikkelingen als gevolg van de digitale transformatie? Digitale transformatie is een verzamelwoord voor ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie. Die ontwikkelingen convergeren waardoor de snelheid van veranderingen toeneemt.

In Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties gaan we in op de ontwerpeisen die de digitale transformatie vraagt en welke veranderkundige interventies noodzakelijk zijn of ontwikkeld moeten worden. We hebben daarvoor een eigen model ontwikkeld waarin we ingaan op vier systeemniveaus: de rol van de professional, de rol van management, de gewenste strategieontwikkeling en de invulling van leiderschap. We combineren deze vier systeemniveaus met een vijftal fasen van digitale ontwikkeling. Ons model heeft de vorm van een matrix: Systemische Ontwikkel Matrix. Hierin komen de systeemniveaus en de ontwikkelfasen van de digitale transformatie samen.

Een succesvolle transformatie vereist naar ons idee een systemisch perspectief. Door het werken met de systemische ontwikkelmatrix ontstaat een raamwerk voor veranderkundige interventies. Kern daarvan is het vergroten van effectiviteit en wendbaarheid. Voor elke fase van de digitale transformatie en voor elk systeemniveau beschrijven we de ontwikkeling naar een effectiever en wendbaarder manier van werken. De fase waarin een organisatie zich bevindt bepaalt welke mogelijkheden de organisatie (professionals, management, strategie, leiderschap) heeft.

Recensie 

"Opschaling van doelmatige digitale zorg is een groot thema in het Integrale Zorgakkoord. Het moet vooral bijdragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Die staan onder druk door groeiende arbeidstekorten enerzijds en de verwachte groei van de zorg door demografische effecten anderzijds. Dit zijn bekende teksten. Ze maken de publicatie van het boek “Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties” door Jeninga en Woldendorp (2022) des te interessanter. Want het is relatief makkelijk om die doelen op te schrijven maar veel moeilijker om ze te realiseren."
- Uit een recensie van Nieuwsbrief Zorg & Innovatie, maart 2023. 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: