Verbreed jongerenwerk

Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

René Clarijs  

ISBN 9789088507311 | 232 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2017

Omschrijving

Staan gemeenten voor de transformatie van het gemeentelijk jeugdbeleid in de startblokken, vaak weten zij niet hoe zij hier handen of voeten aan kunnen geven. De goedkoopste en meest effectieve manier om te innoveren is om naar het buitenland te kijken. Dat laat meteen een bijzonder verschil zien: voor andere landen (en dat geldt ook voor de EU), is vrije tijd van jeugdigen hét aanknopingspunt voor beleid. In het derde milieu liggen grote kansen voor een effectiever en duurzaam gemeentelijk jeugdbeleid.

Het jongerenwerk speelt zich voor een belangrijk deel af in de vrije tijd van jeugdigen. Het is alleen jammer dat het Nederlandse jongerenwerk geen structurele internationale verbindingen heeft. EAICY en InterCityYouth zijn voorbeelden van Europese platformen waar het jongerenwerk en het gemeentelijk jeugdbeleid beleidservaringen en kennis kunnen halen. Nederlandse gemeenten krijgen op deze manier hun transformatie op een presenteerblaadje aangeboden. Het Nederlandse jeugdstelsel heeft de belangrijkste motor voor verandering, het derde milieu, tot nu toe weinig gebruikt. Dit is een bestuurlijke weeffout die kan worden hersteld. Het beleid in andere landen kan hierbij inspireren. Het Nederlandse jongerenwerk en gemeentelijk jeugdbeleid do not get better by chance, they get better by change. Iedereen wist dat dit niet kon. Totdat er iemand kwam die dat niet wist.

Prof. dr. René Clarijs MSc MA MMO is zelfstandig gevestigd beleidsadviseur in de jeugdsector, hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid, hij publiceert boeken en artikelen over jeugd(beleid) en jongerenwerk in binnen- en buitenland en is hoogleraar aan de RANEPA-universiteit in Sint-Petersburg, Rusland.