Gratis verzending vanaf €20

Zorgen dat het werkt

Werkzame factoren in de zorg voor jeugd

Huub Pijnenburg   Adri van Montfoort   Jo Hermanns   Tom van Yperen  

ISBN 9789088501319 | 144 pagina's | Paperback | 2e druk 2011
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Evidence based werken in de zorg voor jeugd? Prima! Maar wat doen we met vragen als:

  • In wiens handen werken interventies; wat kenmerkt effectieve professionals?
  • Wat is de invloed van de werkalliantie van professionals en cliënten?
  • Waarom werken interventies, en onder welke condities?
  • Hoe kunnen we steunfactoren benutten in de leefomgeving van jeugdigen en opvoeders?
  • Wat betekent dit alles voor de manier waarop we hulp moeten organiseren en beroepskrachten moeten opleiden?


Vijf bijdragen maken dit boek waardevol voor jeugdzorgprofessionals en studenten. Vijf auteurs die thuis zijn in veld en wetenschap laten hun licht schijnen over:

  • De samenhang tussen werkzame factoren, met nadruk op kenmerken van effectieve professionals en het belang van cliënt-hulpverlener-alliantie (Huub Pijnenburg)
  • Vernieuwende opvattingen over inrichting van contextuele jeugdzorg en niet-vrijblijvende samenwerking bij complexe hulpvragen (Jo Hermanns)
  • Mogelijkheden voor effectiviteitsverbetering, waaronder aandacht voor implementatie van effectieve interventies (Tom van Yperen)
  • Recente ontwikkelingen in het denken over evidence based practice en de zoektocht naar een werkzame alliantie tussen praktijk en wetenschap (Giel Hutschemaekers)
  • De samenhang tussen een integrale visie op jeugdzorg, belangen van overheden, en dimensies in werk en opleiding van beroepskrachten (Adri van Montfoort)

De eerste bijdrage is een bewerking van de intreerede van Huub Pijnenburg bij de aanvaarding van zijn lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit lectoraat zoekt samen met de praktijk naar antwoorden op vragen over werkzaamheid van zorg voor jeugd, en wat dit betekent voor beroepskrachten en instellingen.

De factoren die de werkzaamheid van de psychosociale zorg voor jeugd beïnvloeden, laten zich kennen als een bonte familie. Meer kennis over de leden van deze familie en hun onderlinge band zal de werkzaamheid van de jeugdzorg vergroten. Want dat is en blijft de grote uitdaging: zorgen dat het werkt.

Recensie NBD Biblion
 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sociaal Digitaal