Jonge onderzoekers over de jeugdzorg

Enkele problemen uitgelicht

Jan Dirk van der Ploeg  

ISBN 9789088508035 | 122 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2017

Omschrijving

Onderzoek en praktijk staan vaak ver van elkaar af. Hoe brengen we die twee dichter bij elkaar?

Met dit boekje wordt een poging ondernomen om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de jeugdzorg dichter bij de praktijk te brengen.

Een interuniversitaire jury heeft zes meest veelbelovende jonge onderzoekers uitgenodigd om de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de jeugdzorg op een toegankelijke wijze voor het voetlicht te brengen.

Het gaat om zes onlangs tot doctor gepromoveerde wetenschappers die elk een probleem dat in de jeugdzorg speelt onder de loep hebben genomen. De onderwerpen lopen uiteen van multiproblemgezinnen tot pesten en van inspraak tot slaapproblemen.

De jury hoopt dat op deze manier de wetenschap wat dichter bij de praktijk te brengen. 

Juryleden:
Maja Dekovic, Universiteit Utrecht
Frits Goossens,  Vrije Universiteit Amsterdam
Jan Janssens, Radboud Universiteit Nijmegen
Janna Knot-Dickscheit, Rijksuniversiteit Groningen
Anne Marie Meijer, Universiteit van Amsterdam
Evert Scholte, Universiteit Leiden
Jan van der Ploeg, Universiteit Leiden, voorzitter.