Gratis verzending vanaf €20

Het mooie is dat je er niet alleen voor staat

Individuele begeleiding van jongeren

Judith Metz   Jolanda Sonneveld  

ISBN 9789088504273 | 128 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2013
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op pedagogiekdigitaal.nl

Omschrijving

Er is een groeiende behoefte aan individuele begeleiding van jongeren. Deze begeleiding biedt hen individuele aandacht, maatwerk en de mogelijkheid voor persoonlijke groei. Om de straatcultuur te kunnen doorbreken werken steeds meer politieagenten, hulpverleners, docenten en jongerenwerkers liever één op één. Een ander voordeel van individueel werken is dat professionals beter kunnen aansluiten bij de behoeften van de jongeren waarmee zij werken.

Niet verwonderlijk dus dat de projecten voor individuele begeleiding als paddenstoelen uit de grond schieten. Systematische methodiekontwikkeling van individuele begeleiding bestaat echter nog niet . Zo is er weinig bekend over de doelen van individuele begeleiding, potentiële doelgroepen en de werkzame bestanddelen. En weten we niet of individuele begeleiding een rol speelt in het opgroeien en de ontwikkeling van jongeren. Of wat de beste randvoorwaarden voor het bieden van begeleiding zijn.

Dit boek is een eerste stap in een gedegen methodiekontwikkeling van individuele begeleiding van jongeren. Het brengt overzichtelijk in beeld wat de afgelopen decennia in de wetenschappelijke en vakliteratuur, projectbeschrijvingen en evaluaties is geschreven over de betekenis en uitvoering van individuele begeleiding in het jongerenwerk.

Judith Metz is lector Jongerenwerk in de Grote Stad en verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het brede werkveld van welzijn en participatie houdt zij zich bezig met jongerenwerk, welzijn, civil society en vrijwilligerswerk. Andere boeken van haar hand zijn Kleine stappen, grote overwinningen over de geschiedenis van het jongerenwerk als beroep; Welzijn in de 21ste eeuw over de actuele ontwikkelingen en de opdracht voor welzijn in de toekomst en De tweeledige werking van intermediairen over de professionele vrijwiligersondersteuning.