Gratis verzending vanaf €20

Hoe ga je om met een kind met hoogbegaafdheid?


Hoe ga je om met een kind met hoogbegaafdheid?

Een op de vijftig mensen is hoogbegaafd. Omgerekend is dat twee procent van de wereldbevolking. Wat is nu hoogbegaafdheid én nog belangrijker hoe voorkom je dat een kind onderprestereert? Deze en meer vragen staan centraal tijdens de vijfde editie (van 7 tot en met 15 maart 2020) van de Week van de Hoogbegaafdheid.  Voor ons reden genoeg om de onderstaande boekentips onder de aandacht te brengen! Veel leesplezier!

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en ‘dé hoogbegaafde’ bestaat niet. Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door prikkels. En je noodgedwongen aanpassen, omdat het lijkt alsof je niet echt past binnen de sociale normen.

Dat hebben de auteurs van Een andere kijk op hoogbegaafdheid allen zelf ervaren en vanuit deze ervaringen beschrijven zij – en bepleiten zij – een andere kijk op hoogbegaafdheid. Vanuit dit kader worden een aantal belangwekkende thema’s besproken: intelligentie, gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, een andere kijk op onderzoek en tests.

>> Lees meer & bestel

Ik en hoogbegaafdheid 
Inzicht in jezelf

Ik en hoogbegaafdheid wil kinderen meer inzicht geven in hun hoogbegaafdheid. De meeste hoogbegaafde kinderen ervaren dat ze anders zijn en willen meer leren over zichzelf, over de manier waarop hun hoogbegaafdheid tot uiting komt en hoe ze hiermee het best kunnen omgaan. Kennisvergroting in combinatie met tips en oefeningen, helpen om dit inzicht te creëren.

>> Lees meer & bestel
 

Onderpresteren
Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken

Het begrip ‘onderpresterenwordt vaak exclusief geassocieerd met hoogbegaafdheid. Ten onrechte, want ieder kind kan onderpresteren. En dat betekent verlies; verlies aan toekomstperspectief, leer/werkplezier, zelfrespect en levensvreugde. Het op een goede manier aanpakken van onderpresteren kan dit verlies voorkomen en omzetten in winst voor het gezin en voor de maatschappij als geheel. Want mensen die hun potentieel realiseren zijn gezonder en productiever. De juiste aanpak begint bij de ouders. Zij moeten zichzelf en hun eigen rol kritisch en genadeloos eerlijk onder ogen zien. Pas als zij veranderen, kan hun kind dat ook.

>> Lees meer & bestel


06-03-2020