Gratis verzending vanaf €20

Vraag naar logopedie neemt verder toe, boek 'Meer dan woorden' kan helpen


Vraag naar logopedie neemt verder toe, boek 'Meer dan woorden' kan helpen

De vraag naar logopedie neemt steeds verder toe, maar het tekort aan logopedisten groeit, concludeerde gezondheidsinstituut Nivel vorige maand. Daardoor zijn er lange wachtlijsten en schrijnende gevallen van kinderen die niet worden geholpen, bijvoorbeeld bij hun taalontwikkelingsstoornis.

 

“Het tekort is dusdanig groot, dat we aanvullende plannen moeten inzetten”, zei Marliek Schulte, beleidsadviseur bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), tegen NU.nl. “Denk aan e-health waarbij mensen thuis opdrachten moeten doen, of aan online afspraken zodat de logopedist niet bij de patiënt langs hoeft." In veel gevallen is dat volgens Schulte niet mogelijk. "Maar er moet iets gebeuren, want op deze manier redden we het niet.”

Ouders van kinderen kunnen misschien (gedeeltelijk) uitkomst bieden. Een mogelijke manier om ouders, naast een traject bij de logopedist, beter in te zetten om kinderen te begeleiden is Meer dan woorden aan te bevelen.

Meer dan woorden is hét standaardwerk voor ouders met kinderen met ASS en voor professionals die ouders en kinderen ondersteunen.

Door de in het boek beschreven strategieën te gebruiken, kun je je kind een omgeving bieden die leren en communiceren stimuleert en waar het hele gezin bij betrokken is en plezier aan beleeft!

“Meer dan woorden” is een dik, maar heel vlot leesbaar boek met een duidelijke structuur en lay-out. De aangereikte adviezen sluiten nauw aan bij die uit de “Hanen-oudercursus” en zijn wetenschappelijk gefundeerd. Talrijke tekeningen verduidelijken de “theorie”. Dit boek is zeker 'Meer dan een aanrader'!"

Lees meer & bestel Meer dan woorden

Meer titels voor logopedisten 

   


05-02-2024