Doelgericht spelen

Themalessen voor spelen en werken in basisonderwijs en hulpverlening

Jantien de Groot  

ISBN 9789088501432 | 224 Pagina's | Paperback | 2011

Omschrijving

In Doelgericht spelen staan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het luisteren naar elkaar, het versterken van zelfvertrouwen en het vergroten van weerbaarheid bij kinderen centraal. Dit praktische themaboek van Jantien de Groot bestaat uit een lesboek en bijbehorende werkbladen. Door de duidelijke opzet zijn de themalessen direct toepasbaar. Het doel van de les en de benodigdheden zijn kort beschreven en in de kern staat de aanpak aangegeven. De evaluatie laat zien hoe de les kan worden afgesloten.
Het boek is bedoeld voor docenten en begeleiders van kinderen vanaf zes jaar. Het is onder meer te gebruiken in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, buitenschoolse opvang, vrouwenopvanghuizen, kindertehuizen, jeugdzorg, medische kinderopvangcentra, en (individuele) kinderbegeleiding. Sommige lesonderdelen kunnen ook gebruikt worden bij het werken met volwassenen.
Jantien de Groot is jarenlang docent Humanistisch Vormingonderwijs geweest op verschillende basisscholen.Daarnaast was ze als pedagogisch werker betrokken bij het wel en wee van kinderen in verschillende opvanghuizen.Haar ervaringen heeft ze uitgewerkt in Doelgericht spelen.


Downloadbare werkbladen