Het werkgeheugen

Gerichte ondersteuning bij leerstoornissen

Tracy Alloway  

ISBN 9789088504853 | 128 Pagina's | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Het werkgeheugen is een tijdelijke opslagplaats van informatie. Je zou kunnen zeggen dat het de Post-it is van je hersenen. De hoeveelheid informatie die je kunt onthouden is van grote invloed op schoolprestaties en latere carrière. Wanneer je begrijpt hoe het werkgeheugen van een kind werkt kun je het schoolse leren en het concentratievermogen beter begeleiden. Een verbetering van het werkgeheugen kan vooral voor kinderen met een stoornis waar een niet goed functionerend werkgeheugen aan ten grondslag ligt heel praktisch zijn. Dan gaat het om stoornissen als: dyslexie, dyscalculie, spraak- en taalproblemen, motorische ontwikkelingsstoornissen, ADHD en ASS.
Dit boek laat zien hoe problemen in een vroeg stadium op te sporen zijn en hoe problemen met het werkgeheugen aangepakt kunnen worden met betere schoolprestaties als resultaat. Door de gedegen theoretische onderbouwing en toegankelijke stijl biedt deze uitgave professionals, ouders en studenten een onmisbare handleiding om leerlingen tot hun recht te laten komen.

Ook interessant: De invloed van het werkgeheugen op het leren
handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs

Alle titels uit de serie Zorg & Onderwijs en de bijbehorende website zijn te vinden op: www.zorgenonderwijs.nl

Download lijst geraadpleegde literatuur