De gelukkige school

Hoe Iederwijs opnieuw het onderwijs wilde uitvinden

Drs. Astrid Schutte  

ISBN 9789088507953 | 272 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2017

Omschrijving

In 2002 kreeg Nederland een nieuwe particuliere school die al snel de koppen van alle kranten haalde. Op Iederwijs konden kinderen namelijk zelf kiezen wat, wanneer en hoe ze wilden leren. Nog nooit had de Onderwijsinspectie zo’n radicaal onderwijsconcept voor basis- en voortgezet onderwijs gezien. Nooit eerder waren er bedrijven die de salarissen van leerkrachten betaalden uit sympathie voor een onderwijsconcept. Uit het hele land stroomden belangstellende ouders en onderwijsvernieuwers toe. Als paddenstoelen schoten de Iederwijs-scholen overal uit de grond. Maar politiek Den Haag besloot de vrijheid van de Iederwijs-scholen aan banden te leggen, onder meer door de Leerplichtwet te wijzigen. De Onderwijsinspectie kreeg de opdracht de ‘veredelde speeltuinen’, waar kinderen volgens critici niks zouden leren, in het gareel te laten lopen. 

Ruim tien jaar duurde het gevecht om het bestaan van Iederwijs. Moegestreden door de groeiende overheidsbemoeienis en rechtszaken, kritiek in de media, afhakende ouders en financiers moesten de scholen uiteindelijk stoppen of verder gaan onder een andere naam. 

De Gelukkige School is de reconstructie van een 21ste eeuwse strijd om de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Astrid Schutte vertelt het verhaal van drie leerkrachten en één zakenvrouw die vochten voor het ideaal van een school waar het kind écht centraal staat. Oud-leerlingen laat ze terugblikken op de school en de rol die deze speelde in hun verdere leven.

★★★★ Aanrader!
'Ik ben niet zo'n non-fictie lezer, maar dit boek is geweldig. Het leest echt als een roman en je leeft mee met de oprichters...' Aanrader!
JeroenVenema Leiden 18 mei 2018 op bol.com.

★★★★★ Lees dat ongeluk van de gelukkige school!
Astrids boek over Iederwijs heb ik gelezen als ware het een spannende thriller. Heel knap geschreven dus, want de plot is bekend. De frustraties, het meeslepende idealisme, de mensonterende tegenwerking en stemmingmakende publiciteit, het onbegrip vanuit zowel het onderwijsveld als de overheden, het vertrouwen van de ouders, de onvermijdelijke teloorgang op het moment dat Iederwijs net geaccepteerd zou worden - zeer inleefbaar, gedetailleerd én objectief beschreven...  Aan te bevelen voor ouders die het huidige onderwijs niet zomaar voor lief nemen! 
BvdMeij Rijnsaterwoude 2 juni 2018 op bol.com.

★★★★ Onderwijsvernieuwing, een andere blik
'... De gelukkige school" is een aanrader voor PABO's waar kritisch, open en vernieuwend over onderwijs wordt gedacht. Het boek leest vlot weg en is beeldend geschreven. Het zet de lezer aan het nadenken over de uitvoerbaarheid van de besproken stroming "Iederwijs" en ook over, wellicht, zonodige begrenzing van die vrijheid. Het zet ook aan het denken over de mogelijkheden en talenten van leerkrachten, en hun persoonlijke, cognitieve, emotionele beperkingen.'
RoyPeter Alphen aan den Rijn 26 oktober 2018 op bol.com.

★★★★★ Bijzonder boek!
Een bijzonder boek over een bijzondere school! De achtergrond en het ontstaan van Iederwijs is door de auteur uitgebreid onderzocht en zorgvuldig beschreven. Evenals de worsteling om als school overeind te blijven en de uiteindelijke ondergang van Iederwijs. Een buitengewoon boeiend verhaal. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de vernieuwing van onderwijs of in het oprichten van een nieuwe school!
BHvdB 6 augustus 2018 op bol.com.

★★★★★  Must voor vernieuwers in het onderwijs
'Astrid Schutte is er in geslaagd om heel inzichtelijk te maken waar je allemaal tegenaan loopt als je het onderwijs wilt vernieuwen. De interviews maken soms pijnlijk duidelijk hoeveel enthousiasme en doorzettingsvermogen nodig zijn en welke obstakels van buiten de vernieuwing ongewild en gewild frustreren. Vooral de rol van de politiek is schrijnend duidelijk.  Zelden zo duidelijk met behulp van veel interviews en bronnenmateriaal gelezen wat een bevlogen innovator moet overwinnen. Kraakhelder Nederlands, met compassie en toch de juiste distantie onderzocht.  Lees eer je begint.'
Ewtuinstra Den Haag 27 oktober 2018 op bol.com.
 

‘Astrid Schutte is erin geslaagd een meeslepend verhaal te schrijven over de opkomst en neergang van Iederwijs waarin ze recht doet aan de perspectieven van alle betrokkenen.’
Prof. Dr. Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar sociaal-culturele achtergronden en docent onderwijswetenschappen

‘Het onbegrip en zelfs de agressie die deze onderwijshervormers soms ten deel viel, verbazen me nog steeds.’
Prof. Dr. Rob Martens, hoogleraar onderwijswetenschappen

‘Dit boek doet verslag van een heldentocht in Nederlands onderwijsland.’
Emeritus hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens 

‘Het avontuur van de Iederwijs-scholen dat Astrid Schutte in een mooie stijl beschrijft, laat zien hoe fundamenteel en springlevend vrijheid van onderwijs na 100 jaar nog steeds is.’
Prof. Mr. Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht

‘Leest als een spannend boek.’
Carola Schoor, oud-hoofdredacteur Didactief