In de schoolbanken

De complexe en dynamische wereld van het onderwijs

Bas Levering   Willem Koops   Micha de Winter   Jan van Tartwijk  

ISBN 9789088506338 | 184 Pagina's | Paperback | 2015

Omschrijving

Twaalf aansprekende bijdragen aan het debat over de complexe en dynamische wereld van het onderwijs onder redactie van Willem Koops, Bas Levering, Micha de Winter en Jan van Tartwijk.

Bas Levering beziet de belangrijkste veranderingen in het Nederlandse onderwijs in de afgelopen halve eeuw door een pedagogische bril. Paul Kirschner, Jeroen van Merrienboer en Saskia Brand-Gruwel tonen aan dat veel inzichten die in de onderwijspraktijk worden nagevolgd wetenschappelijk onhoudbaar zijn. Jan van Tartwijk, Theo Wubbels en Karin van Look laten zien hoe de cognitieve onderwijsopbrengsten op basis van onderwijsonderzoek kunnen worden verhoogd. Monique Volman evalueert Het Nieuwe Leren dat begin deze eeuw breed in het voortgezet onderwijs werd ingevoerd. Sjoerd Karsten onderbouwt dat ‘de vrijheid van onderwijs’ in Nederland veel beperkter is dan de meeste mensen denken. In het hoofdstuk van René Jorna worden de negen mythes van de manager doorgeprikt. Greetje Timmerman en Mineke van Essen ontzenuwen de verhalen die er over het succes van meisjes en de crisis onder de jongens in omloop zijn. Barbara Oomen laat zien dat ons land achterloopt in de aandacht voor mensenrechten in het onderwijs. Gert Biesta gaat na hoe democratie geleerd kan worden. Micha de Winter buigt zich over het probleem van radicalisering. Sieneke Goorhuis-Brouwer diagnosticeert de ziekmakende effecten van de toetscultuur en Cor Sluijter verdedigt de zin van het toetsen in het primair onderwijs.

De meeste hoofdstukken in deze bundel zijn uitwerkingen van bijdragen aan de drukbezochte Studium Generale Cyclus ‘In de schoolbanken’ aan de Universiteit Utrecht in het najaar van 2014.