Gratis verzending vanaf €20

Het huis van de professionele zeggenschap

De route naar verpleegkundig leiderschap

Roland Peppel   Harry Woldendorp   Maaike Veenvliet   Arjen Jeninga  

ISBN 9789085602491 | 160 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2023 | Februari

Omschrijving

We ervaren dagelijks dat de verpleegkundige beroepsgroep veel meer wil en kan bieden dan dat ze momenteel doet. Door verbetering van hun positie en daarmee meer zeggenschap te krijgen over hun eigen vak en het beleid in de organisatie ontstaan er betere uitkomsten voor patiënten. En meer werkplezier.  Door verantwoordelijkheid te nemen hebben ze ook meer invloed op de organisatie en inrichting van de zorg. Dat betekent dat verpleegkundigen zich zowel bezighouden met de klinische aspecten van de zorg als de organisatorische randvoorwaarden.

We hebben dit boek geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de doorontwikkeling van professioneel zeggenschap. We zien dat de druk op de arbeidsmarkt de noodzaak vergroot en leidt tot een discussie over de  erbindingen tussen professionele domeinen met taakherschikking als een van de gevolgen. Taakherschikking betekent het structureel herverdelen van taken tussen beroepen waarbij ook verantwoordelijkheden worden overgedragen.

We gaan eerst in op een beschrijving van professionele zeggenschap, wat het is en wat de ontwikkeling zijn geweest in de afgelopen jaren is. Daarna komt de praktijk van de ontwikkeling van professionele zeggenschap aan de orde, met name gericht op een vormen (vanuit een ontwikkelingsperspectief) en de vraagstukken.

Tenslotte werken we het uit ontwikkelmodel van professionele zeggenschap.  We onderscheiden de volgende fasen: inrichting adviesraad, inrichting professioneel netwerk, systemisch verankerde professionele zeggenschap. Binnen deze ontwikkeling maken we een onderscheid tussen de ontwikkeling van de structuur, de aard van de zeggenschap en de inhoudelijke thema’s bijvoorbeeld gerelateerd aan kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

We hanteren daarbij de inhoudelijke thema’s van het Magnet model: transformationeel leiderschap, structurele empowerment, voorbeeldige beroepsuitoefening en inzetten van nieuwe kennis, innovatie en verbeterprogramma’s. Deze thema’s leiden tot empirische uitkomsten die aantoonbaar de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeteren.

Dit betekent uiteindelijk een andere invulling van bestuur, strategie, management en professionals binnen de zorgorganisaties. We hebben het boek zo geschreven dat het als een praktische handleiding kan worden gebruikt om professionele zeggenschap in te vullen. Daarin staat de route naar verpleegkundig leiderschap centraal.