Gratis verzending vanaf €20

Het huis van de professionele zeggenschap

De route naar verpleegkundig leiderschap

Roland Peppel   Harry Woldendorp   Maaike Veenvliet   Arjen Jeninga  

ISBN 9789085602491 | 160 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2023 | Februari

Omschrijving

We hebben dit boek geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de doorontwikkeling van professioneel zeggenschap. Professionele zeggenschap gaat naast  de beroepsinhoud en de beroepsuitoefening, over alle facetten van de besturing van een organisatie: structuur, strategie, verbinding met stakeholders, financiën, huisvesting, digitale transformatie. 

We ervaren dagelijks dat de verpleegkundige beroepsgroep veel meer wil en kan bieden dan dat ze momenteel doet. Door verbetering van hun positie en daarmee meer zeggenschap te krijgen over hun eigen beroepsinhoud en beroepsuitoefening en het beleid in de organisatie ontstaan er betere uitkomsten voor patiënten. En meer werkplezier.  Door verantwoordelijkheid te nemen hebben ze ook meer invloed op de organisatie en inrichting van de zorg. Dat betekent dat verpleegkundigen zich zowel bezighouden met de klinische aspecten van de zorg als de organisatorische randvoorwaarden.

Gezien de problematiek in de zorg (arbeidsmarkt; toenemende complexiteit van de zorg; toenemende kosten; toenemende invloed van digitalisering) is het ondenkbaar een besturingsfilosofie te hanteren die geen ruimte biedt aan invloed en sturingsmacht van zorgprofessionals. Patiënten en cliënten mogen verwachten dat juist de organisatie van de zorg voldoet aan randvoorwaarden die zorgprofessionals centraal stellen. Ook in het kader van gedeelde besluitvorming hebben patiënten en cliënten er recht op dat zorgprofessionals invulling geven aan hun eigen vakgebied. Ook voor de financiers van de zorg geldt dat het essentieel is dat er meer ruimte komt voor autonomie van zorgprofessionals.

In dit boek werken we een fasen model voor professionele zeggenschap uit, waarbij als voorbeeld verpleegkundig leiderschap wordt ingevuld. We maken onderscheid in een vijftal fasen, waarbinnen iedere fase vier thema’s kent. Die thema’s betreffen de structuur waarin professionele zeggenschap tot uiting komt, de eigen positionering, de uitwerking van inhoudelijke thema’s en de in te vullen voorwaarden. Door de invulling van de verschillende thema’s ontstaat een nieuw perspectief voor zorgprofessionals en wordt de beroepsuitoefening en de werkpraktijk stimulerend en passend bij de waarden van de zorg.

We beschrijven eerst professionele zeggenschap, wat is het en wat de ontwikkeling is geweest in de afgelopen jaren. Daarna gaan we in op de ontwikkeling van professionele zeggenschap aan de hand van een door ons ontwikkeld model, waarin naast het model veel voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk aan de orde komen. 

Ons fasen model betekent uiteindelijk een andere invulling van bestuur, strategie, management en professionals binnen de zorgorganisaties. We hebben het boek zo geschreven dat het als een praktische handleiding kan worden gebruikt om professionele zeggenschap in te vullen.