Gratis verzending vanaf €20

Het huis van de professionele zeggenschap

De route naar verpleegkundig leiderschap

Roland Peppel   Harry Woldendorp   Maaike Veenvliet   Arjen Jeninga  

ISBN 9789085602491 | 160 pagina's | Paperback | 1e druk, 2023
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Verpleegkundigen willen en kunnen veel meer bieden dan ze momenteel doen. Door verbetering van hun positie en vooral zeggenschap over hun eigen vak en het beleid in de organisatie, dragen zij bij aan betere patiëntenuitkomsten. Zo ontstaat binnen de verpleegkundige beroepsgroep meer werkplezier. Door verantwoordelijkheid te nemen krijgen verpleegkundigen meer invloed op de organisatie en inrichting van de zorg. Dat betekent dat ze zich zowel bezighouden met de klinische aspecten van de zorg als de organisatorische randvoorwaarden.

Roland Peppel, Harry Woldendorp, Maaike Veenvliet en Arjen Jeninga richten zich in deze uitgave tot iedereen die geïnteresseerd is in de doorontwikkeling van professioneel zeggenschap. Ze geven eerst een beschrijving van professionele zeggenschap: wat houdt het in en welke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden? Daarna komt de praktijk van de ontwikkeling van professionele zeggenschap aan de orde.

Ten slotte komen de auteurs tot een ontwikkelmodel van professionele zeggenschap met de volgende fasen: inrichting adviesraad, inrichting professioneel netwerk en organisatiebrede professionele zeggenschap. Binnen deze ontwikkelingsstadia maken ze onderscheid tussen de ontwikkeling van de structuur, de aard van de zeggenschap en inhoudelijke thema’s, onder meer gerelateerd aan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Ze hanteren daarbij ook de componenten van het Magnet-model die leiden tot empirische uitkomsten die aantoonbaar de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeteren. Dit betekent uiteindelijk een andere invulling van bestuur, strategie, management en zorgprofessies binnen zorgorganisaties.

Gebruik Het huis van de professionele zeggenschap als praktische handleiding om professionele zeggenschap in te vullen. Daarin staat de route naar verpleegkundig leiderschap centraal.

Review

Supermooi dat dit boek er is en dat zeggenschap voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten steeds vaker - en hoger - op de agenda staat in verscheidene zorgorganisaties. We zien die invloed terug in verschillende gradaties: van verpleegkundige adviesraden tot professionele adviesraden en verpleegkundige stafbesturen.”
 V&VN-voorzitter Bianca Buurman. 

"Het boek 'Het huis van de professionele zeggenschap' geeft houvast om als organisatie de weg te verkennen naar het inrichten van professionele zeggenschap. Het is absoluut een praktische handleiding, waarin de modellen opvallend begrijpelijk en toepasbaar zijn. Van de top tot de werkvloer, het boek zet aan tot nadenken, het goede gesprek voeren en keuzes maken over waarom professionele zeggenschap en de weg ernaartoe. In mijn organisatie ligt het boek inmiddels op het nachtkastje van diverse disciplines, de raad van toezicht, raad van bestuur, hoger management en de PAR."
- Monique Weise van BrabantZorg.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: