Gratis verzending vanaf €20

De jeugd maar geen toekomst?

Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting

Henk Spies   Suzanne Tan   Maarten Davelaar  

ISBN 9789088506734 | 184 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2016
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Dit boek beschrijft op confronterende wijze hun leefwereld. Overheidsbeleid is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. De systeemwereld is niet alleen deel van de oplossing, maar ook deel van het probleem. De jeugd maar geen toekomst? introduceert een andere manier van kijken waarmee leefwereld en systeemwereld dichter bij elkaar gebracht kunnen worden.

Aan de hand van verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale in- en uitsluitingsprocessen werken; de verdeling van kansen, het leven in achterstandswijken, het sociale netwerk van jongeren die er wonen, hun zelfbeeld en competenties, en de kloof tussen papier en werkelijkheid. Ze laten ook zien hoe beleid effectiever kan worden, door voorzieningen beter aan te sluiten bij het willen en kunnen van hun deelnemers. Hiervoor wordt een model geïntroduceerd dat op basis van de praktijk ontwikkeld is.

De jeugd maar geen toekomst? is interessant voor iedereen die verschil wil maken in het sociale domein: beleidsmakers, professionals, sociaal wetenschappers en studenten.

De auteurs hebben jarenlange ervaring met onderzoek, beleidsadvies en training in het sociale domein, in binnen- en buitenland.

Het boek schetst een confronterend beeld van jongeren in achterstandswijken. Doordat de overheid geen zicht meer heeft op wat er speelt lijkt het soms of problemen naar de achtergrond zijn verdwenen. Positief contact, duurzame investeringen en maatwerk zijn sleutels tot verbetering. Dit boek geeft daarvoor een handreiking.
Alaoui Alaoui, opleidingsmanager social studies InHolland (voormalig jongerenwerker)

De auteurs doen een ambitieuze poging om door de bril van jongeren die opgroeien in achterstandswijken te kijken naar formele beleidsstrategieën en professionele interventies. Werken die ook? Passen deze bij de situatie waarin jongeren verkeren? De auteurs tonen aan dat veel aanpakken helaas onbedoelde gevolgen kennen waardoor ze ineffectief worden. Dit boek geeft een goed beeld van de leefwereld van jongeren in achterstandswijken en biedt een veelbelovend theoretisch perspectief op manieren om ze vooruit te helpen.
Dr. Frans Spierings, Programmadirecteur/lector Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam