Geef mij een signaal

Een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld
(Horizon-reeks)

Marjolijn Rijskamp   Barbara Dekker   Trijntje Roggen  

ISBN 9789088504105 | 104 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2013

Omschrijving

De wettelijke meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld kent een lange voorgeschiedenis en de invoering is al diverse keren vertraagd. Tot voor kort was er nog geen sprake van een wettelijke basis.

In Geef mij een signaal wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling serieus opgepakt. De ontwikkelde meldcode is een voorbeeld van good practice van hoe een organisatie de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bottom-up en breed kan opzetten en implementeren in de eigen organisatie en delen met haar zorgpartners. De implementatie van de meldcode is door de beschreven instelling voortvarend ter hand genomen nog voordat de wettelijke verplichting hiertoe bestond en is daarmee een voorloper.
Mogen vele instellingen volgen!