Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren

Onderzoek, diagnostiek en methodiek

Carlo Schuengel, Julichska Venmans, Rien van IJzendoorn & Monique Zegers

ISBN 9789066657175 | 172 Pagina's | Paperback | 1e druk, 2006

Omschrijving

Problemen met ouders en andere opvoeders komen vaak voor bij justitieel opgenomen jongeren. Deze problemen vragen om gerichte aandacht, ook vanwege de negatieve consequenties van deze problemen voor de behandeleffecten tijdens en na de opname. Het ontbreken van informatie over de oorzaken en effectieve aanpak van problematiek rondom gehechtheid is voor de OG Heldringstichting aanleiding geweest om hier met de Universiteit van Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar te doen.
De OG Heldringstichting is een inrichting voor residentiële behandeling van jongeren met ernstige orthopsychiatrische problemen. Samen met de jongere werkt de instelling op maat aan complexe hulpvragen met als doel een concreet en kwalitatief aanvaardbaar toekomstperspectief te realiseren. Hierbij worden ouders of andere voor de jongere waardevolle personen betrokken.

Deze uitgave is opgebouwd uit een wetenschappelijk deel, dat op basis van onderzoek bij jongeren van de OG Heldringstichting inzicht geeft in de relatie tussen gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren en de kwaliteit van de behandelrelatie, gedragsproblemen, incidenten en wegloopgedrag. In het tweede deel worden de praktische consequenties van de inzichten uitgewerkt met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Ten behoeve van een gerichte aanpak wordt in dit boek een hanteerbaar instrument beschreven waarmee op verschillen tussen gehechtheidsstrategieën kan worden gescreend.
Gehechtheidsstrategieën bij zeer problematische jongeren biedt gedragswetenschappers en andere professionals in het veld van jeugdzorg een eenduidig, praktisch en evidence based werkkader voor diagnosticeren en behandelen van jongeren die problematisch omgaan met gehechtheid.