Gratis verzending vanaf €20

HORIZON 1B: Therapeutenhandleiding

Bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Merijn van de Vliet   Manon Willemsen   Francien Lamers - Winkelman  

ISBN 9789085602828 | 170 pagina's | Paperback | 4e herziene druk 2024

Omschrijving

Compleet herziene druk van: horizon-1b-therapeutenhandleiding

Deze therapeutenhandleiding beschrijft de opzet en uitwerking van een gestructureerde groepstherapie voor kinderen van 8 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het is een herziening van het oorspronkelijke protocol dat in 2000 is uitgekomen. De therapie bestaat uit 15 bijeenkomsten. Thema’s die aan de orde komen, zijn onder andere:
▪ leren omgaan met verwarrende emoties
▪ lichaamsbeleving en seksualiteit
▪ leren delen van moeilijke dingen maar ook van fijne dingen met je ouders.
Per bijeenkomst wordt stap voor stap beschreven hoe het thema kan worden behandeld.
Verschillende verwerkingsvormen komen uitvoerig aan bod en er wordt gebruik gemaakt van cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte technieken.
In het losbladig werkboek (HORIZON 1A) kan het kind zelf aan de slag met de thema’s die aan de orde komen.
Er is ook een werkboek voor ouders (HORIZON 2A) en een therapeutenhandleiding (HORIZON 2B) voor de parallel lopende groep voor ouders van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Het werkboek behorende bij deze therapeutenhandleiding kunt u vinden onder: HORIZON 1A

Verder is er ook verschenen: De therapeutenhandleiding voor de ouders van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, met bijbehorend werkboek. Deze kunt u vinden onder: HORIZON 2B en HORIZON 2A

De Horizon-methodiek is ontwikkeld binnen het Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem, onderdeel van Kenter Jeugdhulp. De handleidingen en de werkboeken zijn geschreven voor de groepsbehandeling, maar zijn ook goed bruikbaar binnen een individuele therapie.

De hele HORIZON-reeks bestaat uit:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp