Gratis verzending vanaf €20

HORIZON 1B: Therapeutenhandleiding

Bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Merijn van de Vliet   Manon Willemsen   Francien Lamers - Winkelman  

ISBN 9789085602828 | 80 Pagina's | Paperback | 4e herziene druk 2023 | verschijnt zomer 2023

Omschrijving

Compleet herziene druk van: horizon-1b-therapeutenhandleiding

De therapeutenhandleiding beschrijft de opzet en uitwerking van een gestructureerde groepstherapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
Per sessie wordt stap voor stap beschreven hoe een thema, zoals bijvoorbeeld schuld en schaamte, boosheid, nachtmerries en geheimen, kan worden behandeld. Voor de uitwerking van ieder thema worden verschillende mogelijkheden, praten, tekenen, toneelspelen, bewegen enzovoort, uitvoerig beschreven.
In het losbladige werkboek voor kinderen kan het kind lezen, schrijven en tekenen over de thema's die aan de orde zijn gekomen.
Ook de therapeutenhandleiding voor de begeleiding van ouders van seksueel misbruikte kinderen geeft een stap voor stap overzicht van de opzet en uitvoering van een groepsbegeleiding van de niet-misbruikte ouders.
Het losbladige werkboek voor de ouders geeft hen informatie over allerlei aspecten van seksueel misbruik, over hoe te reageren als het kind thuis komt van therapie, over normaal en abnormaal seksueel gedrag en vele andere zaken.
De handleiding en werkboeken zijn geschreven voor de behandeling van seksueel misbruikte kinderen in een groep, maar zijn ook goed bruikbaar voor individuele therapie.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp