Gratis verzending vanaf €20

HORIZON 2B: Therapeutenhandleiding

Bij een werkboek voor ouders van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Francien Lamers - Winkelman   Merijn van de Vliet  

ISBN 9789085602842 | 132 pagina's | Paperback | 3e herziene druk 2024

Omschrijving

Complete herziening van: HORIZON 2B: Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte kinderen​

Deze therapeutenhandleiding beschrijft de opzet en uitwerking van een gestructureerde oudergroep voor ouders van kinderen van 8 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het is een herziening van het oorspronkelijke protocol dat in 2000 is uitgekomen.
De oudergroep is bedoeld om parallel te lopen aan de kindertherapiegroep (HORIZON 1B). De therapeutenhandleiding geeft stap voor stap een  overzicht van de opzet en de uitvoering van de 15 bijeenkomsten. NB. Er kunnen geen ouders deelnemen die hun kind misbruikt hebben!
Verschillende verwerkingsvormen komen uitvoerig aan bod en er wordt gebruik gemaakt van cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte technieken.
In het werkboek (HORIZON 2A) kan de ouder aan de slag met lees- en schrijfopdrachten over de thema’s die aan de orde komen. Ze krijgen informatie over allerlei aspecten van seksueel misbruik en bijbehorende intense (schuld)gevoelens bij zichzelf en hun kind. Het helpt ouders na te denken hoe in de opvoeding de balans te vinden tussen beschermen versus overbeschermen. Ook komen thema’s aan bod als opgroeien in deze (digitale) wereld en het geven van seksuele en lichamelijke voorlichting aan kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Het werkboek behorende bij deze therapeutenhandleiding kunt u vinden onder: HORIZON 2A

Verder is er ook verschenen: De therapeutenhandleiding voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, met bijbehorend werkboek. Deze kunt u vinden onder: HORIZON 1B en HORIZON 1A

De Horizon-methodiek is ontwikkeld binnen het Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem, onderdeel van Kenter Jeugdhulp. De handleidingen en de werkboeken zijn geschreven voor de groepsbehandeling, maar zijn ook goed bruikbaar binnen een individuele therapie.

De hele HORIZON-reeks bestaat uit:

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp