Gratis verzending vanaf €20

Verplicht lesgeven in 'burgerschap'


Verplicht lesgeven in 'burgerschap'

Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen moeten lesgeven in 'burgerschap'. Minister Slob heeft een nieuwe wet gemaakt waardoor de verplichting om kinderen de "basiswaarden van de democratische rechtsstaat" te leren minder vrijblijvend wordt, meldt de NOS. De nieuwe wet geldt voor alle scholen, dus ook voor het particulier onderwijs. De inspectie kan ingrijpen als de scholen onvoldoende burgerschapsonderwijs geven. Nu kan dat alleen als een school helemaal niets doet. Dr. Leo Pauw draagt met De vreedzame school bij aan de kennisopbouw over burgerschap op school en biedt een negental aanbevelingen voor burgerschapsonderwijs.

Leo Pauw (werkzaam bij de CED-Groep) is ruim 30 jaar actief in het onderwijs en de onderwijsadvisering. Hij heeft het initiatief De Vreedzame School ontwikkeld. De Vreedzame School is een schoolbreed programma voor basisscholen dat streeft naar een school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen én waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap. Het boek biedt ook zicht op welke factoren bevorderend of belemmerend werken bij de invoering van een burgerschap programma en eindigt met een negental aanbevelingen voor burgerschapsonderwijs.

In het jaarlijkse tijdschrift B. Magazine voor het basisonderwijs verscheen van Leo Pauw het artikel 'Lastige' leerlingen: maak ze tot democratische burgers:


Meer lezen over burgerschap? Bekijk dan ook deze uitgaven:

  • De Vreedzame Wijk.
    Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk.

05-06-2018