Gratis verzending vanaf €20

Nivel: 'Passende zorg voor mensen met complexe psychische problematiek in de huisartspraktijk, een grote uitdaging'


Nivel: 'Passende zorg voor mensen met complexe psychische problematiek in de huisartspraktijk, een grote uitdaging'

De laatste jaren neemt het aantal cliënten met psychische problemen dat de huisartspraktijk bezoekt, enorm toe. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Zorginstituut Nederland onder huisartsen, praktijkondersteuners huisartsenzorg GGZ (POH’s-GGZ), cliënten met een depressie of met persoonlijkheidsproblemen en hun naasten.

"Huisartsen en POH’s-GGZ geven aan dat cliënten met complexe psychische problemen zich steeds vaker in de huisartspraktijk melden voor begeleiding en behandeling. Deze toename hangt onder andere samen met lange wachttijden bij de GGZ-instellingen, waardoor cliënten noodgedwongen een beroep doen op de huisartspraktijk. Maar ook verwijzingen vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug naar de huisarts zorgen voor een grote toestroom. Vaak gaat het om cliënten met veel en complexe problemen op psychisch, somatisch en sociaal vlak", schrijft Nivel in een bericht over het onderzoek. 

Veel zorgvragen passen niet in huisartsenzorg
"De toename van cliënten met complexe psychische problemen zorgt voor een hoge werkdruk bij de zorgverlener en voor tal van uitdagingen bij zowel zorgverlener als patiënt. Huisartsen en POH’s-GGZ geven aan dat zij niet altijd de tijd en capaciteit hebben om deze patiënten de juiste zorg te bieden. Bovendien geven ze aan dat het vaak gaat om zorgvragen die niet binnen de huisartszorg horen en dat bij hen de specifieke kennis en competenties ontbreken om de juiste zorg te kunnen bieden. Dit leidt tot frustratie bij huisartsen en POH’s-GGZ en tot ontevredenheid bij cliënten en naasten, die de geboden huisartsenzorg vaak niet vinden passen bij hun zorgvraag", meldt Nivel verder.

Hieronder een selectie van uitgaven, die onder andere huisartsen en praktijkondersteuners kunnen helpen bij uiteenlopende problemen. Denk bijvoorbeeld aan stress, depressie of eetproblemen.

Lees hier meer over het onderzoek van Nivel.


24-02-2023