De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang

Een instrument waarmee de gastouderopvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen

Mirjam Gevers Deynoot-Schaub   Iris Bollen  

ISBN 9789088507922 | 120 Pagina's | Hardcover | 1ste druk, 2018

Omschrijving

Gastouderopvang is een belangrijke vorm van opvang voor een groot aantal kinderen in Nederland. Ook voor de gastouderopvang is het van belang een goede pedagogische kwaliteit te kunnen bieden aan deze kinderen. De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is afgeleid van een wetenschappelijk onderbouwd instrument en biedt praktische handvatten waarmee gastouders en gastouderbureaus zelf op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang in kaart kunnen brengen. Het instrument richt zich op de onderdelen Interactievaardigheden, Kwaliteit van de Leefomgeving en Structurele Kwaliteit. Gebruik van deze Kwaliteitsmonitor maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de eigen opvang op deze onderwerpen zijn en op welke concrete punten de kwaliteit (verder) verbeterd kan worden.

De ontwikkeling van De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang werd financieel mogelijk gemaakt door het Kinderopvangfonds en de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De auteurs, Mirjam Gevers Deynoot-Schaub en Iris Bollen zijn beiden werkzaam bij het Kohnstamm Instituut.

Bij dit boek is een website met aanvullend materiaal beschikbaar: www.kwaliteitsmonitor-go.nl.

Het opvangoverzicht vindt u ook onder de knop Downloads.