Gratis verzending vanaf €20

Regie versterken bij een verstandelijke beperking

Worden wie je bent; samen regie

Elena Carmona van Loon   Willemijn Leliveld  

ISBN 9789088509223 | Paperback | 1ste druk | verschijnt winter 2023/24

Omschrijving

Ook voor (jonge) mensen met een V(erstandelijke) B(eperking) is het belangrijk mee te doen in de maatschappij en te worden wie ze zijn. Dat kunnen zij vaak niet alleen. Voor hen geldt: regie heb je samen.
In de meeste visie- en beleidsstukken staat beschreven dat men regie bij LVB belangrijk vindt, maar hoe doe je dat nu in de praktijk? In dit boek gaan de auteurs in op het belang van meedoen in de maatschappij en blijven leren en ontwikkelen. Hoe doe je dat concreet? Waar ligt jouw invloed en hoe kun je mensen met een LVB hierbij ondersteunen en betrekken. Vanuit het gedachtegoed regieversterkend handelen wordt, aan de hand van verhalen en voorbeelden uit de praktijk, beschreven hoe je doelgericht kunt werken aan meer regie met jonge en oude mensen met VB en welke basishouding daarbij nodig is. Ook biedt het boek een model om ontwikkelingsgericht te kunnen indiceren en een plan te kunnen maken. 
Een inspirerend, ontroerend en praktisch boek voor iedereen die woont, leeft en werkt met hen.