Wie zorgt er dan voor mij?

Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg

Marga Ganzevles   Rob de Blok  

ISBN 9789088506017 | 200 Pagina's | Paperback

Omschrijving

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 30.000 kinderen uit huis geplaatst. De staat neemt de verantwoordelijkheid voor deze kinderen over omdat zij in (acuut) gevaar verkeren of ernstig worden bedreigd in hun ontwikkeling. En dan? Gaat het daarna beter?

Uit de verhalen in dit boek blijkt dat kinderen vaak van de regen in de drup belanden. De uithuisplaatsing zorgt voor nieuwe trauma's. Kinderen krijgen geen of te weinig hulp. Langdurige onzekerheid belemmert hun ontwikkeling en leidt ertoe dat zij verder beschadigd raken.

In 2015 is de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Die wet stelt het ontwikkelingsbelang van het kind centraal en maakt een aantal wezenlijke verbeteringen mogelijk. Maar wat niet verandert is de problematiek van de kinderen. Wat maken zij mee? Wat hebben zij nodig? Wie komt voor hen op?

Wie zorgt er dan voor mij? is geschreven vanuit de kinderen. Hoe zij te maken hebben met de jeugdzorg en wat de impact van het beleid is. Het boek is bedoeld voor ieder die professioneel, ervaringsdeskundig of als leek geïnteresseerd is in werkelijke hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Ook kan de inhoud een belangrijke bijdrage leveren aan de praktijkkennis van studenten binnen de opleidingen jeugdhulp en jeugdrecht.

Rob de Blok en Marga Ganzevles leven sinds 2007 samen met uit huis geplaatste kinderen. Eerst als pleegouders, daarna als professionele gezinshuisouders. Ze kennen het systeem van binnenuit en hebben zich verdiept in de achtergronden. Als journalist heeft Rob uitgebreid research gedaan en professionals geïnterviewd. Marga beschrijft de vaak schrijnende geschiedenissen van de kinderen.