Gratis verzending vanaf €20

De Lastige Kleuter

Of: Hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen

Betsy van de Grift  

ISBN 9789088506147 | 144 Pagina's | Hardcover | 2e druk 2020

Omschrijving

Al eerder publiceerde Betsy van de Grift over het kinderbrein: hoe het zich ontwikkelt en hoe jonge kinderen leren. De neurowetenschap geeft daar steeds meer inzicht in. Wat kunnen jongekind-leerkrachten en pedagogisch medewerkers met die kennis?

Na Kinderkoppie en Peuteren en Kleuteren gaat De Lastige Kleuter in op de specifieke aspecten van de breinontwikkeling van vier- en vijfjarigen. Daarna komen de drie vormen van breinleren van het jonge kind aan bod: ervarend-, patroonherkennend- en denkend leren. Het derde deel van het boek wordt, met gevoel voor relativering, uitgelegd waarom juist kleuters moeite kunnen hebben met de leeromgeving die wij hen aanbieden.

Of eh, is het misschien net andersom?
Heeft de leeromgeving misschien moeite met hen?

De Lastige Kleuter gaat over gedragsproblemen zoals die zich openbaren in de onderbouw van het primair onderwijs. Het boek geeft daarvoor neurobiologische en neuropsychologische verklaringen, maar ook de aanleg, de invloed van thuis en van school spelen een rol. Een ‘mustread’ voor jongekind-leerkrachten, met wetenschappelijk onderbouwde theorie en herkenbare voorbeelden.

Deel 1 De breinontwikkeling van jonge kinderen
Een kinderbrein is nog niet af
Binnenbrein en buitenbrein
Breinfuncties
Mijlpalen in de kleutertijd

Deel 2 Het breinleren van kleuters
Ervarend leren
Patroonherkennend leren
Denkend leren

Deel 3 Lastige kwesties
Ik en de ander
Gisteren en vandaag
Grilligheid
Beweeglijkheid
Geduld
Concentratie
Jongetjes/meisjes
Speelsheid
Kindvolgend onderwijs
Leerachterstanden
Meertaligheid
Kleuterverlenging