Met terugwerkende kracht

Een waaier van pedagogische ervaringen

Bas Levering  

ISBN 9789088508127 | 72 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2017

Omschrijving

Op 15 december 2017 verscheen het honderdste nummer van PiP (Pedagogiek in Praktijk Magazine). Vanwege dat heuglijke feit vroeg de redactie aan de auteurs door de jaren heen om een beschrijving van een persoonlijke pedagogische ervaring. Er werd bij gezegd dat het overal over mocht gaan, over ervaringen als kind, als ouder, als leerling of leraar, ...  over ervaringen als pedagogische professional. 
Vijftig auteurs reageerden enthousiast. Hun verhalen zijn in dit bundeltje opgenomen. De kleine gebeurtenissen domineren. Ze hebben vaak grote gevolgen. Zijn ze daarom in de herinnering blijven hangen? Hun onontkoombare terugwerkende kracht zal de lezer meer dan eens ontroeren.